FAIRTRADE COTTON KEURMERK

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen. Hierdoor kunnen ze leven van hun werk en investeren in duurzame maatregelen voor een betere toekomst. Specifiek voor de katoenboeren is het keurmerk Fairtrade Cotton ontwikkeld.

VERENIGEN IN coöperaties

Om te kunnen investeren in bijvoorbeeld technische ondersteuning en een betere logistiek stimuleert Fairtrade de katoenboeren om zich te verenigen in coöperaties. Dit verbetert hun onderhandelingspositie, waardoor ze een betere prijs krijgen voor hun katoen en toegang krijgen tot de wereldmarkt.

EERLIJKE EN DUURZAME
VOORWAARDEN

De katoen wordt opgekocht bij de coöperatie door ex- en importeurs. Fairtrade stelt hieraan een aantal strikte handelsvoorwaarden om een goed inkomen voor de boeren te verzekeren:

  • DE MINIMUMPRIJS
    Aan de katoen die via de coöperatie wordt aangeboden hangt een minimumprijs die de koper verplicht moet betalen. Deze prijs dekt de kosten voor een duurzame productie en beschermt de katoenboeren wanneer de wereldmarktprijs zou dalen.
  • DE FAIRTRADE PREMIE
    Bovenop de prijs voor de katoen betalen kopers een Fairtrade premie aan de coöperaties. De boeren mogen gezamenlijk bepalen waar deze premie aan uitgegeven worden: bedrijfsontwikkeling in de vorm van het verbeteren van de productiviteit, kwaliteit en infrastructuur of gemeenschapsprojecten, zoals verbetering van onderwijs en gezondheidszorg.
  • SOCIALE ÉN MILIEUCRITERIA
    Fairtrade staat voor duurzame productie en ontwikkeling. Dit komt tot uiting in milieuvriendelijke teelt, respect voor arbeidsrechten en een transparante, democratische werkwijze in de boerencoöperaties.

FLO-CERT

FLO-Cert is een onafhankelijk controleorgaan, dat alle schakels in de keten controleert op een juiste uitvoering van de strenge handelsvoorwaarden die door Fairtrade gesteld worden. HeboVanDijk is zelf niet gecertificeerd of gelicenseerd voor het Fairtrade Cotton label. Wel verkopen we een assortiment badgoed van een Fairtrade cotton gelicenseerde leverancier.

MEER WETEN OVER DUURZAAM TEXTIEL?

HeboVanDijk is gecertificeerd voor de duurzaamheidskeurmerken GOTS, GRS en OCS/OCS Blended. Daarnaast leveren we badgoed dat geproduceerd wordt onder de Fairtrade Cotton voorwaarden. Wilt u meer weten over duurzaam textiel? Bezoek dan onze pagina over Duurzaamheid of neem contact op met onze verkoop binnendienst.

Contact