Code of Conduct

De wereld om ons heen verandert snel. We zien een groeiende aandacht voor alles wat te maken heeft met mens, milieu en maatschappij. Maar ook onze eigen kijk op de wereld verandert. HeboVanDijk neemt haar verantwoordelijkheid om hierin mee te groeien en een bijdrage te leveren aan de verbetering van onze leefomgeving voor nu en in de toekomst.

Samen met onze leveranciers geloven wij in de duurzame kwaliteit van onze diensten en producten, zodat we allemaal een reële bijdrage leveren aan een betere wereld. Samen zullen wij op een duurzame manier werken met respect voor mens en planeet, waarbij wij voortdurend streven naar verbetering van de arbeidsomstandigheden en de milieuprestaties.

In onze Code of Conduct hebben wij de aspecten benoemd die wij belangrijk vinden als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze hebben betrekking op arbeid, gezondheid en veiligheid op het werk, milieubescherming, sociale en ethische zaken. Een gedragscode die geldt voor zowel onze leveranciers als hun productiepartners. Dit betekent dat zij moeten handelen op een ethische en transparante manier die bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van de samenleving.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze Code of Conduct, neem dan contact op met HeboVanDijk om deze op te vragen.