ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen HeboVanDijk en een afnemer zijn de door HeboVanDijk gehanteerde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nr. 16021292.

DOWNLOAD VOORWAARDEN