(DUURZAME) KATOENTEELT

Op milieugebied veroorzaakt de conventionele katoenteelt een aantal problemen. Biologisch geteelde katoen is het duurzamere alternatief, maar wat zijn dan de verschillen?

KENMERKEN
CONVENTIONELE KATOENTEELT

De conventionele katoenteelt zorgt voor een aantal milieuproblemen, vooral op lokaal niveau. Enkele voorbeelden van problemen, die internationaal worden onderkend, zijn:

  • Verschraling van de bodem en afname van de biodiversiteit door eenzijdige teelt (monocultuur) en pesticidengebruik.
  • Toevoer van grote hoeveelheden meststoffen om toch te kunnen telen.
  • Gebruik grote hoeveelheden kunstmatige bestrijdingsmiddelen ter bescherming tegen ziekten, plagen en onkruid. Deze middelen komen in het oppervlaktewater terecht en worden vaak op manieren toegepast die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.
  • Bijdrage aan waterschaarste door (inefficiĆ«nte) irrigatie. De katoenplant heeft veel water nodig om katoen te produceren.

KENMERKEN
BIOLOGISCHE KATOENTEELT

Om bovenstaande problemen te reduceren, wordt mondiaal steeds meer ingezet op biologische teelt van katoen. De belangrijkste verschillen met conventionele teelt zijn:

  • Er mogen geen synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.
  • Er mag geen kunstmest worden gebruikt (wel dierlijke/organische mest).
  • Waterverspilling wordt getracht te voorkomen middels een waterbeheerplan. Boeren hebben zodoende betere kennis van (biologische) productie van katoen en leren efficiĆ«nter te irrigeren.
  • Daarnaast wordt als belangrijk voordeel van biologische teelt genoemd, dat het duurzamer is op lange termijn, omdat bij biologische teelt expliciet aandacht is voor effecten op de bodem (voorkoming van verschraling) en effecten van pesticidengebruik op middellange en lange termijn.

Vanwege bovenstaande argumenten wordt biologisch geteelde katoen beschouwd als een milieukundig betere keuze dan conventionele katoen. Een goede reden voor HeboVanDijk om de collectie daar waar mogelijk te vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven, gebaseerd op biologisch geteelde katoen.

Meer weten over onze artikelen die gemaakt zijn van biologische katoen?

Neem dan gerust contact op met onze verkoop binnendienst.

Contact